فوائد و مضررات دئودورانت یا مام زیربغل

پروبیتی : فوائد و مضررات دئودورانت یا مام زیربغل! یکی از واکنش های طبیعی و بسیار حیاتی بدن انسان، تعریق می باشد. تعریق به تعادل دمان بدن کمک بسیاری می کند. سمومی که از غذاها، نوشیدنی ها و محیط اطراف جذب بدن می شود، از طریق تعریق بدن دفع می شود. از طرفی تعریق به […]

    سبد خرید